Bagong Opisyal ng SPG Ipinakilala

                    Lubos ang pasasa-lamat ng mga bagong  pamunuan ng Supreme Pupil Government sa katatapos na eleksyon kamakailan.

              Nagwagi bilang SPG Mayor si Earl Nathan B. Agocoy, SPG Vice Mayor Francheska Nicole Burce at mga Councilors na sina   Sophia Nicole Vergara,   Paola Macapagal, Millicent Jazel Kabigting, Charles Aldrine Dormile, Zephyr Bagobe, Sophia Blair Juan at Adelaine Balansay.

              Layunin ng bagong opisyal ng SPG  na lalong paigtingin  ang kampaya ukol sa Anti–bullying.  Nais din nilang makiisa sa mga gawaing makatutulong sa mag-aaral gaya ng gift giving. Magsasagawa din sila ng mga aktibidad na  makatutulong sa pag-unlad sa akademika ng mga mag-aaral gaya ng Quiz bee,  Flag Identification Contest, Poster Making, Kasuotang Filipino at Boys and Girls Week upang mahubog ang kakayahan at talento ng mga mag-aaral.

Samantala si G. Afroniano G. Ramirez ang bagong tagapayo ng SPG na pumalit kay G. Raymond R. Guitierrez.

Ni: Earl Nathan B. Agocoy